Désháza

Uticélok / Partium / Szilágyság
Nehézségi szint:
2/10

A kör­nye­ző román fal­vak között iga­zi magyar vég­vár Dés­há­za, ahol, ha már elhal­vá­nyod­va, de ma is élő való­ság a kalá­ka, az önfenn­tar­tó kéz­mű­ves­ség és a sok­gyer­me­kes csa­lád­mo­dell. Pél­da­ér­té­kű, ahogy a fia­ta­lok szí­vü­kön vise­lik az ősök hagya­té­ká­nak átörö­kí­té­sét.

Hazajáró epizódban szerepelt: