FeeLing Vendégház — Csizér

FeeLing Vendégház — Csizér

Uticélok / Partium

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Szállás árából: 10%

Kapcsolat


Kapcsolattartó: László Mihály

457075 Csizér
nr. 196D
(Szilágyság)

GPS: 47.11667, 23.03333

Telefonszám:

+40744349968 (mobil)


Weboldal:

https://www.cabanafeeling.com/

E-mail:Mint a mesé­ben: apró román paraszt­fa­lu a mesze­sal­ji magyar ura­da­lom­ban, zsup­fe­de­les fahá­zi­kók­kal. A falu­szé­lén han­gu­la­tos ven­dég­ház, oda­bent terülj-terült asz­tal­kám­mal, a házi­gaz­da, Lász­ló Mihály jóvol­tá­ból. A Haza­já­rót ez a kép fogad­ta a Meszes-hegy­ség dél­nyu­ga­ti haj­la­tá­ban, Csi­zé­ren, a magyar kéz­ben lévő Fee­ling Ven­dég­ház­ban. A remek szál­lást rög­tön Haza­já­ró Pont­tá is avat­tuk 2020 feb­ru­ár­já­ban, aztán amint lehe­tett vissza is tér­tünk. Mind­er­re már 2021 feb­ru­ár­já­ban került sor. Ekkor már a dézsa­für­dő­zés örö­me­it is élvez­het­tük. A Fee­ling Ven­dég­ház kivá­ló kiin­du­ló­pont a Király­er­dőt, a Kalo­ta-havast és a Réz-hegy­sé­get bejá­ró túrák­hoz, de aki Kalo­ta­szeg vagy a Szi­lágy­ság beba­ran­go­lá­sá­ra indul, azok­nak is meleg szív­vel ajánl­juk.
Az 1,8 hek­tár terü­le­ten erdő, rét, gyü­möl­csös, foci­pá­lya, halas­tó, és istál­ló is talál­ha­tó, ben­ne két póni­val. A faház svéd fenyő­fá­ból készült, 6 háló­szo­bá­val, erkéllyel, nap­pa­li­val, kony­há­val, 2 für­dő­szo­bá­val, fedett terasszal, van ben­ne ping-pong asz­tal és bili­árd­asz­tal is. A ház mel­let­ti fedett részen talál­ha­tó a dézsa­für­dő.