Perjei Magura

Uticélok / Partium / Szilágyság
Nehézségi szint:
2/10

A Meszes-hegy­ség egyik leg­ki­vá­lóbb kilá­tó­pont­ja a Per­je Magas, még úgy is, hogy nem emel­ke­dik 1000 méter fölé. Ha nem len­né­nek magas fák ezen az ormon, egész Szi­lágy vár­me­gyét belát­hat­ná az erre járó haza­já­ró.

Hazajáró epizódban szerepelt: