Bogdánd

Uticélok / Partium / Szilágyság
Nehézségi szint:
2/10

Tövis­hát észak­nyu­ga­ti hatá­rán, a Mázsa patak men­tén fek­szik Bog­dánd. A falut a török­től a laban­co­kon át a pes­ti­sig sok meg­pró­bál­ta­tás érte, de min­dig meg tudott újul­ni és mind­vé­gig magyar maradt. A tövis­há­ti magyar­ság nép­raj­zi érté­ke­it gyűj­töt­te össze az áldott emlé­kű Sípos Lász­ló nép­rajz­ku­ta­tó. A róla elne­ve­zett táj­ház több mint 300 külön­le­ges tár­gyat őriz.

Hazajáró epizódban szerepelt: