Ördögkúti vízesések, Barlangos vízesés

Uticélok / Partium / Szilágyság
Nehézségi szint:
3/10

Ördög­kút­ból a kive­ze­tő kis pata­kot követ­ve a szur­dok­ká kes­ke­nye­dő völgy­fők­ben egé­szen kivé­te­les világ tárul elénk. Itt talál­juk az Ördög­kú­ti víz­esé­se­ket. Tovább­ha­lad­va egy mel­lék­szur­dok­ban talál­juk a Bar­lan­gos víz­esést.

Hazajáró epizódban szerepelt: