Pontok

A település nevezetessége a református templom, amely három fázisban épült. Legrégebbi része a szentély, ami a 14-15. században épült, majd 1824-ben a templomhajó, és 1874-ben a...

Pontok

Miután Kővárat lerombolták, az addigi jelentéktelen falucska szerepe felértékelődött, és Kővárvidék központja lett. 1905-öt írtunk, amikor szolgabíróját a román többségű...

Pontok

A kastélyban a Teleki-család sarja, Imre élt. Itt született lánya, a magyar nőnevelés úttörője Teleki Blanka, akit a ’48-as szabadságharc bukása után felségárulás vádjával 10 év...

Pontok

A Telekiek hagyatéka Pribékfalva 1700-as években épült kastélya. Igazi polihisztor - író, politikus és akadémikus – volt gróf Teleki Géza, aki fényes kastélyából igazgatta...

Pontok

Kovás jellegzetessége a fehérre meszelt fatemplom. A falucska a kővári uradalomnak szolgálva adómentességet élvezett. A kuruc szabadságharc bukása után Kovás népe perre is ment az új...

Pontok

Temploma fából épült 1798 körül. Nevezetes főképp magas, cifra tornyáról. A főangyalok oltalma alatt áll – szól a monográfia a Lápos mentén megtelepült apró Nyárfásról. A...

Hazájaró műsorok

Kő- Várnak vidékét Erdély felé tették, Es azt hegyek, halmok, erdők környül vették; Kapnik, Berkesz, Kővárt ide helyheztették, De ezt el-hányatták, s hírét...

Hazájaró műsorok

"Volt egy 25 év körüli férfi, akire az urak nagyon haragudtak, mert mindenüket elszedett, és a szegényeknek adta. Elfogni nem tudták, mert mindig lóháton járt. Ha üldözték, csak eldobta...

Hazájaró műsorok

"Fent a gerincen két külön világ találkozik: Máramaros és Erdély. A két különböző jelleg összeütközését nemcsak az emberek, de a növények, állatok, szelek és hegyek is...