Kővár vára

Uticélok / Partium / Bányavidék
Nehézségi szint:
4/10

A vár­ról már a 13. szá­zad­ban készül­tek írá­sos fel­jegy­zé­sek. Ekkor még lovag­vár volt, majd a szá­zad végén, Zsig­mond király ural­ko­dá­sa alatt tovább épí­tet­ték. A 15. szá­zad­ban épült az alsó és a közép­ső vár. Annak ide­jén beve­he­tet­len vár volt, majd a csá­szá­ri­ak a Rákó­czi-sza­bad­ság­harc leve­ré­se után fel­rob­ban­tot­ták. Azóta csak a rom lát­ha­tó.

Hazajáró epizódban szerepelt: