Gutin csúcsai — Három Apostol (Kis-Gutin), Gutin-csúcs, Kakastaréj

Uticélok / Partium / Bányavidék
Nehézségi szint:
5/10

A Gutin első csú­csa az Apos­to­lok szik­la­cso­port­ja, mely úgy fest, mint­ha egy szir­ten álló vár­rom vol­na. Innen észak­nyu­gat­ra tovább halad­va érjük el a Gutin-csú­csot, ahon­nan cso­dás kilá­tás nyí­lik a Mára­ma­ro­si-meden­cé­re és a kör­nye­ző hegyek­re. A Gutin-tető­ről a gerin­cen foly­tat­va utun­kat a Kakas­ta­réj fűrész­fo­gas, bazal­tos –ande­zi­tes szik­la­fa­lá­ra érünk. A szik­la az Erdé­lyi Kár­pát Egye­sü­let Gutin Osz­tá­lyá­nak a jel­ké­pe.

Hazajáró epizódban szerepelt: