Magyarberkesz

Uticélok / Partium / Bányavidék
Nehézségi szint:
3/10

A tele­pü­lés neve­ze­tes­sé­ge a refor­má­tus temp­lom, amely három fázis­ban épült. Leg­ré­geb­bi része a szen­tély, ami a 14–15. szá­zad­ban épült, majd 1824-ben a temp­lom­ha­jó, és 1874-ben a torony a fele­ke­ze­ti isko­lá­val együtt.

Hazajáró epizódban szerepelt: