Nyárfás

Uticélok / Partium / Bányavidék
Nehézségi szint:
3/10

Temp­lo­ma fából épült 1798 körül. Neve­ze­tes főképp magas, cif­ra tor­nyá­ról. A főan­gya­lok oltal­ma alatt áll – szól a monog­rá­fia a Lápos men­tén meg­te­le­pült apró Nyár­fás­ról. A Mára­ma­ros­ban, a Lápos vidé­kén talál­ha­tó fal­vak jel­leg­ze­tes­sé­gei a fatemp­lo­mok.

Hazajáró epizódban szerepelt: