Kovás

Uticélok / Partium / Bányavidék
Nehézségi szint:
3/10

Kovás jel­leg­ze­tes­sé­ge a fehér­re meszelt fatemp­lom. A falucs­ka a kővá­ri ura­da­lom­nak szol­gál­va adó­men­tes­sé­get élve­zett. A kuruc sza­bad­ság­harc buká­sa után Kovás népe per­re is ment az új föl­des­urak­kal, a Tele­ki­ek­kel ősi kivált­sá­ga­i­kért, ám mire íté­let szü­le­tett vol­na, elér­ke­zett 1848, és vele a job­bágy­ság eltör­lé­se.

Hazajáró epizódban szerepelt: