Rozsály-csúcs

Uticélok / Partium / Bányavidék
Nehézségi szint:
4/10

A Rozsály-csúcs­ról kör­be­te­kint­ve külön­le­ges szik­la­kép­ződ­mé­nye­ket lát­hat a ván­dor. Ezek az érde­kes kép­ződ­mé­nyek, egy láva­fo­lyás­nak a dif­fe­ren­ci­ált eró­zió által kel­tett for­mái. Gyö­nyö­rű kilá­tás nyí­lik innen rend­sze­rint a Nagy­bá­nyai-meden­cé­re a Gutin­ra, a Cib­lesre, a Rad­nai hava­sok­ra, és a Mára­ma­ro­si hegyek­re.

Hazajáró epizódban szerepelt: