Bikszádi-kő

Uticélok / Partium / Szatmár
Nehézségi szint:
3/10

Bik­szád felett maga­so­dik az Avas tete­je, a Vis­ki- és a Bik­szá­di-kő. Keve­sen isme­rik a Gutin és a Rozsály szom­széd­sá­gá­ban a Szat­má­ri-sík fölé 1000 méter­nél is ala­cso­nyab­ban emel­ke­dő hegy­sé­get. Főleg, ami­óta gerin­cét az ukrán-román határ­nak jelöl­ték ki. Jel­zett ösvé­nye­ket, turis­ta léte­sít­mé­nye­ket hiá­ba kere­sünk.

A Vis­ki-kő tete­jét fák takar­ják, míg a Bik­szá­di-kőről cso­dás kilá­tás nyí­lik a táj­ra.

Hazajáró epizódban szerepelt: