Hazájaró műsorok

Vajon milyen lehet az a táj, amely olyan költőt ringatott, aki ilyen sorokat képes leírni. És nem csak Dsida Jenő, de Bakócz Tamás, Kölcsey Ferenc vagy éppen Károli Gáspár is itt...

Pontok

Bikszád felett magasodik az Avas teteje, a Viski- és a Bikszádi-kő. Kevesen ismerik a Gutin és a Rozsály szomszédságában a Szatmári-sík fölé 1000 méternél is alacsonyabban emelkedő...

Pontok

Az 1966-ban létesített szabadtéri múzeum Avasország gyökereihez hatol, ahhoz a hagyományos kultúrához, ami egészen a XX. századig meghatározta a...

Pontok

A máramarosi sóút egykori vámszedő helye Vámfalu. Régen még sok portán készültek hagyományos cserépedények, ma már csak Istvánffy Géza viszi tovább apai...

Pontok

A Tálna patak mellett fekszik Avasújváros. A mezőváros vaskos krónikájába a Lónyayak, a Bethlenek, és a Wesselényiek is beírták a nevüket, hát még Bagossy László Szatmár megyei...

Pontok

A falu felett a Domokos-domb gyümölcsöse kivételes emlékoszlopot találunk. Ezt a Széchenyi-obeliszket 1861-ben, a legnagyobb magyar halála után emelte az erdélyi arisztokrácia....

Pontok

Turcibánya környékén a valaha virágzó színesfém bányák már bezártak. A táj adottságai, a növénytermesztés és a fa adja a megélhetést annak a kevés magyarnak, aki még itt...

Pontok

A Túr menti Terebes is az Árpád-korban gyökerezik. Ugocsából a Perényiek révén került Szatmár vármegyéhez. A családi kastély ma már iskolaként szolgálja a magyar megmaradást. A...

Pontok

800 esztendő telt el azóta, hogy Halmi nevét először írásba foglalták. Akkor még Ugocsa vármegyét gyarapította. Öreg temploma sok mindent látott. Azt is, amikor Kemény János erdélyi...