Avasújváros

Uticélok / Partium / Szatmár
Nehézségi szint:
2/10

A Tál­na patak mel­lett fek­szik Ava­súj­vá­ros. A mező­vá­ros vas­kos kró­ni­ká­já­ba a Lónyayak, a Beth­le­nek, és a Wes­se­lé­nyi­ek is beír­ták a nevü­ket, hát még Bagossy Lász­ló Szat­már megyei alis­pán, aki 1717-ben az itt pusz­tí­tó tatá­rok­nak meg­álljt paran­csolt.

Újvá­ros­nak is van­nak tán­co­sai. A több nem­ze­dé­ket is fel­vo­nul­ta­tó Bok­ré­ta Nép­tánc­cso­port őrzi a magyar hagyo­má­nyo­kat.

Hazajáró epizódban szerepelt: