Túrterebes

Uticélok / Partium / Szatmár
Nehézségi szint:
2/10

A Túr men­ti Tere­bes is az Árpád-kor­ban gyö­ke­re­zik. Ugo­csá­ból a Peré­nyi­ek révén került Szat­már vár­me­gyé­hez. A csa­lá­di kas­tély ma már isko­la­ként szol­gál­ja a magyar meg­ma­ra­dást.

A Peré­nyi­ek épít­tet­ték a kato­li­kus temp­lo­mot is, Nagy­bol­dog­asszony tisz­te­le­té­re. Nagy sze­re­pe van a falu­ban a hit­élet­nek, hisz 1989 után Túr­te­re­bes három püs­pö­köt is adott az egy­ház­nak.

Hazajáró epizódban szerepelt: