Avasfelsőfalu

Uticélok / Partium / Szatmár
Nehézségi szint:
2/10

Az 1966-ban léte­sí­tett sza­bad­té­ri múze­um Ava­s­or­szág gyö­ke­re­i­hez hatol, ahhoz a hagyo­má­nyos kul­tú­rá­hoz, ami egé­szen a XX. szá­za­dig meg­ha­tá­roz­ta a vidé­ket.

Hazajáró epizódban szerepelt: