Kőszegremete

Uticélok / Partium / Szatmár
Nehézségi szint:
2/10

A falu felett a Domo­kos-domb gyü­möl­csö­se kivé­te­les emlék­osz­lo­pot talá­lunk. Ezt a Szé­che­nyi-obe­lisz­ket 1861-ben, a leg­na­gyobb magyar halá­la után emel­te az erdé­lyi arisz­tok­rá­cia. Érde­kes­sé­ge, hogy Erdély­ben ez az egyet­len kül­té­ri Szé­che­nyi-emlék­mű.

Hazajáró epizódban szerepelt: