Hazájaró műsorok

Százszor lett már ősz Jász Géza nyári sétája óta, és a történelmi Bars vármegye legmagasabb pontját hordozó Madaras képe mit sem változott. A Kárpátok külső vulkáni ívén, az...

Pontok

A Tribecs aljában fekszik Gímeskosztolány, ami Árpád-kori Szent György templomával...

Pontok

A Tribecs nyúlványán, a festői szépségű Dúny dombon emelkedik Gímes várának romja. A várat Ivánka András, a Forgách grófi család őse építette, aki IV. Béla királyunk életét...

Pontok

A Forgáchok ősi földje Gímes. Itt áll 18. századi felújított barokk kastélyuk, ahova a várból költöztek le, és éltek nemzedékről nemzedékre egészen 1945-ig, amikor elüldözték...

Pontok

A koloni dombra a legenda szerint maga Szent István királyunk építtette a román stílusú templomot. Zoboralja egyik legrégibb települése ma is kedves képet mutat. A megmaradást szolgálja...

Pontok

A Zobor-hegy lábánál fekvő falvak hűen őrzik néphagyományukat. Egy évszázada látogatott el ide Kodály Zoltán zoborvidéki gyűjtőkörútja során. Neki köszönhető, hogy nem merültek...

Pontok

A Zsibrice mészkőszikláiról pazar kilátás nyílik a Nyitra-völgyére és a Zobor-vidék északi részére, a hegy mögötti, úgynevezett hegymegi...

Pontok

Egykor a Piramis-csúcson állt a Huba vezér emlékére 1896-ban emelt húsz méteres turulmadaras millenniumi emlékmű, amit 1921-ben a betörő cseh légionáriusok döntötték le, porba...

Pontok

Szórád remete Nyitra védőszentje. Ez az ő barlangja...