Hidegségpataka

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
3/10

Koráb­ban Gyi­mes­kö­zép­lok része, a tri­a­no­ni béke­szer­ző­dés előtt Csík vár­me­gye Szép­ví­zi járá­sá­hoz tar­to­zott. Az ide­lá­to­ga­tó meg­cso­dál­hat­ja a klasszi­kus csán­gó háza­kat, vala­mint éle­tet.

Hazajáró epizódban szerepelt: