Bilibók-tető

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
4/10

Az 1195 m magas Bili­bók csú­csán talál­ha­tó. A II. világ­há­bo­rú­ban véres ütkö­ze­tek szín­he­lye volt. A hősök dicső­sé­gé­re a tetőn emlék­mű­vet állí­tot­tak. Innen rálá­tás nyí­lik a Gyi­me­si-szo­ros vidé­ké­re.

Hazajáró epizódban szerepelt: