Szent László kápolna (Csíkszépvíz)

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
4/10

A kápol­na már az 1767-ben készült kato­nai tér­ké­pe­ken is sze­re­pelt. A rom fel­tá­rá­sa 2010-ben kez­dő­dött. A helyi­ek a romok­nál emlék­mű­vet kíván­nak emel­ni Szent Lász­ló tisz­te­le­té­re, így őriz­ve Erdély védő­szent­jé­nek szel­le­mét.

Hazajáró epizódban szerepelt: