Hazájaró műsorok

Élt-éldegélt réges-régtől a nyelvhatár északon, ahol a Vág kilépve a kárpáti hegyek közül megszelídülve folyik tovább a Duna felé. Aztán egy szép napon azon kapta magát, hogy nem...

Hazájaró műsorok

Titokzatos lápvilág lakozott a Kisalföld szívében, a Kis-Duna, a Fekete-víz és a Dudvág keretezte síkon, még a szabályozások előtti időkben. Délen, a Kis-Dunán túl Csallóközt még...

Események

A hétvégén rövid felvidéki közönségtalálkozó körútra indulunk! Mindenkit várunk szeretettel Mátyusföldre és Csallóköz fővárosába, Dunaszerdahelyre....

Pontok

A dicső korok mellett a törökvész, a szabadságharcok és kitelepítések is meghatározták Vágfarkasd történetét. A régi mezőváros fénye megkopott, de az élet megy tovább. Ahogy az...

Pontok

A Zsigárdy család ősi fészke is az esztergomi érsekséghez tartozott egykor. A török ide is betört, de az újjászületésről mesél, hogy a 17. században már mezőváros volt. 1849...

Pontok

A Péternek fiáról elnevezett ősi magyar Peredet is már jó évezrede magyarok lakják. Kezdetben ezt a települést is szerzetesrendek birtokolták. Megsínylette a török időket, majd a kuruc...

Pontok

Hiába keresztelték át kényszerrel a csehszlovák hatóságok 1948-ban Tallóst a faluhoz nem kötődő költőről Tomášikovo-ra, Tallós csak Tallós marad. Mert az volt az Árpádok...

Pontok

1001-et írtunk, amikor első szent királyunk, István – miután elrendelte, hogy minden 10 település építsen egy templomot – az egyik helyszínre, Deákiba bencéseket telepített. A...

Pontok

Az Árpád-kori Vágsellye amilyen nagy múltú, olyan szerényen húzódik meg most a Vág partján. Kezdetben a pannonhalmi apátság, majd az egri érsekség birtoka volt. A 16. században...