Hazajáró közönségtalálkozó Mátyusföldön

Hazajáró közönségtalálkozó Mátyusföldön

2018. november 17. szombat 17:00 - 2018. november 19. hétfő 21:00

Helyszín

Nádszeg, Pozsonyeperjes, Dunaszerdahely
Dunaszerdahely, Szlovákia

GPS: 47.99163, 17.62063

A hét­vé­gén rövid fel­vi­dé­ki közön­ség­ta­lál­ko­zó kör­út­ra indu­lunk! Min­den­kit várunk sze­re­tet­tel Mátyus­föld­re és Csal­ló­köz fővá­ro­sá­ba, Duna­szer­da­hely­re.

Talál­koz­zunk Mátyus­föl­dön novem­ber 17-én Nád­sze­gen, a kul­túr­ház­ban, novem­ber 18-án a pozsonye­per­je­si kul­túr­ház­ba, majd beszél­ges­sünk hois­me­ret­ről és turis­ta­ság­ról novem­ber 19-én Csal­ló­köz szí­vé­ben Duna­szer­da­he­lyen a Csap­lár Bene­dek VMK Duna­szer­da­hely mozi­ter­mé­ben. Várunk Ben­ne­te­ket sze­re­tet­tel!