Hazájaró műsorok

„Ez a táj, a Mezőség pereme, a Nagy-Szamos és a Sajó völgye valójában mindig a maga hősének tartotta László herceget, de emléke búvópatakként rejtekezett a lelkek mélyén, miként...

Pontok

Az Árpád-kori magyar városba a tatár pusztítások után telepítettek királyaink szászokat. Miután szabad királyi város lett, szépen fejlődött és mivel Bukovina és Erdély határán...

Pontok

Árpád népének egy része is itt látta meg először ősei földjét: a Kárpátoknak ezen a lealacsonyodó részén, ami később is hazánk egyik fontos, élénk forgalmú átjárója lett,...

Pontok

Egy pallósor, ami egy különös mesevilágba vezet. Ahol, ha meg nem is állt, de lassabban ballag az idő. Ez a Keleti-Kárpátok külső oldalán található Nagy Mocsár rezervátum. Az...

Hazájaró műsorok

Beszterce-Naszódmegyét az 1876-iki megyerendezéskor kerekítették ki Beszterce és Naszód vidékéből, melyek a régi Erdély északnyugati hegyes sarkát foglalták el. A Nagy-Szamos és...

Pontok

A Dorna völgye ideális alaptábor a környező havasokhoz. Első utunk a Tojás-hegyre vezet. Erről a hegységről se magyar nyelvű térkép, se leírás nincs. Keskeny erdőírtáson emelkedünk...

Pontok

Kevesen ismerik az Aranyos-Beszterce és a Dorna folyók egyesülésénél fekvő Dornavátrát. Ahol egykoron hazai és külföldi turisták sokasága járt-kelt és áldotta a mofetták,...

Pontok

Az Ünőkőről tovább indulva, a Sima-oldalban haladva és a Csicsó ormát érintve egy meredek kaptatón át vezet az út az Ember-tetőre. Innen a gerincen haladunk tovább a Gargaló-csúcs...

Pontok

A Radnai-havasok második legmagasabb csúcsa. Alattunk a katlanok csillogó tengerszemeket rejtenek, a nyugati Ünőkő-völgyben az Ünőkő-tó, a keleti Lála-völgyben pedig a Lála-tavak...