Radnai-havasok gerince

Uticélok / Erdély / Beszterce-Naszód
Nehézségi szint:
5/10

Az Ünő­kő­ről tovább indul­va, a Sima-oldal­ban halad­va és a Csi­csó ormát érint­ve egy mere­dek kap­ta­tón át vezet az út az Ember-tető­re. Innen a gerin­cen hala­dunk tovább a Gar­ga­ló-csúcs felé. A Gar­ga­ló csú­csa iga­zi föld­raj­zi válasz­tó­pont. Innen a Rad­nai-hava­sok gerin­ce nyu­gat­nak tart tovább az Ünő­kő felé. Ves­sünk egy pil­lan­tást a Nagy-Tejes, a Puzd­ra, s mögöt­tük távo­labb a Bukuly és a Nagy-Piet­rosz hegy­tö­me­gei felé. A Kár­pá­tok fő víz­vá­lasz­tó­ja viszont itt, a Gar­ga­ló-nye­reg­től észak­nak kanya­ro­dik és az Asz­tal rét felé tart.

Hazajáró epizódban szerepelt: