Túra a Nagy-Szuhárdra

Uticélok / Erdély / Beszterce-Naszód
Nehézségi szint:
4/10

A Dor­na völ­gye ide­á­lis alap­tá­bor a kör­nye­ző hava­sok­hoz. Első utunk a Tojás-hegy­re vezet. Erről a hegy­ség­ről se magyar nyel­vű tér­kép, se leírás nincs. Kes­keny erdő­ír­tá­son emel­ke­dünk a csúcs felé.

A Kosz­na men­ti erdő­ben már a Szu­hárd fő tömb­jé­re igyek­szünk, a hágó felé. A Bor­gói-hava­sok és a Szu­hárd közöt­ti Rotun­da-hágó hor­doz­za magán az ezer­éves határt, amely egy­ben a Kár­pá­tok víz­vá­lasz­tó­ja is.

A Szu­hárd-hágó­ról jól lát­sza­nak a Rad­nai- és a Bor­gói-hava­sok, de a távol­ból felénk inte­nek a Kele­men-hava­sok. Innen tovább­ha­lad­va érjük el a csú­csot, ahon­nan pazar kilá­tás nyí­lik. Elő­tű­nik a Csal­hó, a Hagy­más-hegy­ség és a Besz­ter­cei-hava­sok is, míg kelet­re a Gya­ma­ló, a Ráró és az Obcsi­nák hajol­nak Etel­köz fölé. Sőt, oda­fent a Mára­ma­ro­si-hava­sok kere­te­zik a tájat.

A Szu­hárd, akár­mi­lyen elár­vult­nak is tűnik neve­sebb tár­sai között, azért arra büsz­ke lehet, hogy ölé­ben ring a Sza­mos egyik ágá­nak a böl­cső­je. Innen érde­mes tovább­men­ni az Ember­fő-csúcs­ra, ahol léleg­zet­el­ál­lí­tó kör­pa­no­rá­ma vár min­ket.

Hazajáró epizódban szerepelt: