Nagy-Mocsár

Uticélok / Erdély / Beszterce-Naszód
Nehézségi szint:
4/10

Egy pal­ló­sor, ami egy külö­nös mese­vi­lág­ba vezet. Ahol, ha meg nem is állt, de las­sab­ban bal­lag az idő. Ez a Kele­ti-Kár­pá­tok kül­ső olda­lán talál­ha­tó Nagy Mocsár rezer­vá­tum. Az érin­tet­len láp puha moha­sző­nye­ge Erdély leg­na­gyobb tőzeg tele­pét rej­ti, ahol más az idő­szá­mí­tás: az erdei fenyő­nek pél­dá­ul 100 év kell ahhoz, hogy elér­je a 10–20 cm-es átmé­rőt. A tudó­sok per­sze ezt is meg­ma­gya­ráz­zák: az erő­sen savas és oxi­gén­hi­á­nyos talaj és víz miatt tel­je­sen hiány­zik belő­le a bak­te­ri­á­lis fló­ra.

Hazajáró epizódban szerepelt: