Borgói-hágó

Uticélok / Erdély / Beszterce-Naszód
Nehézségi szint:
3/10

Árpád népé­nek egy része is itt lát­ta meg elő­ször ősei föld­jét: a Kár­pá­tok­nak ezen a leala­cso­nyo­dó részén, ami később is hazánk egyik fon­tos, élénk for­gal­mú átjá­ró­ja lett, ahol keres­ke­dők vagy éppen ellen­sé­ges hadak is elő­sze­re­tet­tel jár­tak-kel­tek.

Hazajáró epizódban szerepelt: