Borgói-hágó

Árpád népének egy része is itt látta meg először ősei földjét: a Kárpátoknak ezen a lealacsonyodó részén, ami később is hazánk egyik fontos, élénk forgalmú átjárója lett, ahol kereskedők vagy éppen ellenséges hadak is előszeretettel jártak-keltek.

Fenyves-hágó

A hágón a ruszinok gazdag hitéletének egy újabb apró jele, egy kápolnácska áll. Érdemes itt szusszanni egyet és kicsit alaposabban körbenézni. A vízválasztó hágó túloldalán már Talabor-völgye nyújtózik, ölében a szétszórt házak alkotta Alsókalocsával. Háttérben a Szinevéri hegyek és a Fekete-bérc keretezi a látképet.

Facskói-hágó, Klak

A Nyitra folyó forrásvidéke a Facskói-hágó. Innen a Klak csúcsára vezet az út, ahonnan tiszta időben remek kilátás fogadja a vándort a Nagy-Fátra, a Sztrázsa-hegység és a Kis-Fátra északi része felé.

Erdélyi-Vaskapu-hágó

Itt történt, Hunyad és Bánát határán, az Erdélyi-Vaskapu-hágón, hogy 1442-ben a kereszténység pajzsa, Hunyadi János alig 15.000 emberével nagy diadalt aratott a Dél-Erdélyre zúduló nyolcvanezres török sereg felett. 1896-ban, a zajkányi csata színhelyén Hunyad vármegye emlékművet állított. Átvészelve a megszállás és diktatúra évtizedeit, majd 100 évig hirdette a dicső fegyvertényt az ércbuzogány. Aztán jött ez a fene nagy demokrácia, és 1992-ben „valakik” ledöntötték az oszlopot.

Uzsoki-hágó

Ahogy a Kárpátok hágóiban lenni szokott, az Ung forrásvidékén, a Keleti-Beszkideken ülő Uzsoki-hágót sem kerülték el a honvédő harcok. Emlékművüknél hajtsunk fejet a Szurmay Sándor vezette honvéd hadtest katonái előtt, akik 1914 kőkemény telén elkeseredett harcban állították meg a ránk zúduló orosz gőzhengert.

Branyiszkói-hágó

„Az ördög vigyen el, ha át nem megyek rajta.” – így szólt 1849. február 5-én Guyon Richárd ezredes, amikor feltekintett a császári erők bitorolta Branyiszkói-hágóra. Mert ha egyszer a haza, és Görgei Artúr, a feldunai hadtest tábornoka azt kívánja, hogy szabad legyen az út Kassára, akkor szabad is lesz. A szabadság harcosai rendületlenül törnek előre, élükön Guyon ezredessel, fel a gyilkos meredélyen, és a császári pergőtűz közepette szuronnyal vetik ki az ellenséget állásaiból. Éjfélre jár, mire az utolsó osztrák is eltakarodik a hegyről. Így tette a „branyiszkói hős” szabaddá az utat Kassa felé, hogy a Görgey-hadtest egyesülve a magyar fősereggel, közös erővel indulhasson a dicsőséges tavaszi hadjáratra.

Borsai-hágó

Az átjáró kanyargós útja régebbi korok emlékeit is őrzi, hisz, mint valamennyi kárpáti hágót, ezt is előszeretettel használták a keletről ránk törő hadak. Az ütött-kopott Tatár emlékmű azokat a hősöket idézi, akik 1717-ben szétzúzták a ránk törő tatár sereget és több ezer Erdélyből elhurcolt rabot is kiszabadítottak.

Taupisz

A Légiós-hágóból kőkemény meredek emelkedő visz a Taupisz tömbjére. Itt is megtapasztaljuk, hogy a Gorgánok messziről talán egységes gerincnek tűnhet, de valójában több, vízfolyások szabdalta tömbből áll, amik között komoly szinteket kell leküzdeni.

Gyimesi-hágó

A Csíki-havasok főgerincének legfontosabb pontja a Gyimes-hágó, más néven Fügés-tető. Innen remek kilátás nyílik a Gyimesi-medencére, a Tatros völgyére és a Gyimes völgyére.