Pontok

A Nyíres-patak völgyében rejtőzik az apró Zalánpatak melynek határában ásványvízforrások buzognak fel. A vulkanikus Hargita peremvidékéből fakadó borvízforrásokat és széndioxid...

Pontok

A Hatód-tető egykor hat község birtoka volt. Ez egyben határpont is, hiszen elválasztja az Olt felső vidékét Erdővidéktől. Innen kezdődik a Baróti-hegység. A Baróti-hegység igen...

Pontok

A Baróti-hegység nyugati előterében az „Unitárius Rómának” is nevezett falu dombján már messziről festői látványt nyújt Bölön büszkesége, a neoromán és bizánci elemeket...

Pontok

A beszédes nevű Apáca egykor apácakolostornak adott helyet. Közvetlenül a falu szélén áll a székely határőrök építette Feketevár omladozó...

Pontok

Az Ajta-patak torkolatánál fekszik a háromszékiek unitárius szellemi központja, Nagyajta. Ódón templomukat várfal övezi, négy szögletében erős bástyák őrködnek. Nagyajta három...

Pontok

Az egyik legősibb székely település Miklósvár. A történelmi Háromszék negyedi törvényhatósága volt, egykor a gróf Kálnoky család birtoka. Kastélyuk ma már letűnt korok emlékét...

Pontok

Barótról tovább haladva, az Olt jobb partján az út mentén található kopjafa egy tömegsírt jelöl. 1848-ben ugyanis az osztrák hadsereget követő oláhok megrohanták Köpecet,...

Pontok

Barót alapítását egy szép legenda övezi. A tatárdúlás idején egy ifjú pár bujkált a közeli erdőkben. Fától fáig osonva egyszer csak egy kis tisztásra értek, és azt kívánták,...

Pontok

A Hegyes-tetőn található a keleti gyepűt védő régi erődítmények egyik újabb maradéka, az Attila-vár, amire már csak néhány törmelék és egy kincskereső árok emlékeztet. A monda...