Bodvaji vashámor

Uticélok / Székelyföld / Erdővidék
Nehézségi szint:
3/10

„Hallom, hogy a főtiszt urak azt mondják, nincs ágyú, nincs muníció. Ha csak ez a baj, úgy én azt mondom: Öntök ágyút, amennyi csak kell. Nem kérek többet, csak egy forintot, hogy a fülei vashámorba utazhassam s ott dolgozhassam. Ha mához két hétre Sepsiszentgyörgy piacán hat ágyú nem lesz fölállítva, s ha azokkal a próbalövésnél célt nem találok: magam állok tíz lépésnyire elejébe céltáblának!”

Így szólott a ’48-as szabadságharc székely hőse, Gábor Áron, az Erdély elveszte miatt aggódó sepsiszentgyörgyi népgyűlés előtt, amikor már csak Háromszék állt rendületlenül. S ahogy errefelé szokás, ha a haza ügyéről van szó: 6 nap se kellett, és lettek ágyúk, amelyek első példányait itt, a Dél-Hargita utolsó nyúlványain lecsorgó Fenyős patak völgyében, a bodvaji vashámor kohójában öntötte, eszközt és hitet adva a székelység önvédelmi harcának.

Hazajáró epizódban szerepelt: