Miklósvár

Miklósvár

Uticélok / Erdély
Nehézségi szint:
2/10

Az egyik leg­ősibb szé­kely tele­pü­lés Mik­lós­vár. A tör­té­nel­mi Három­szék negye­di tör­vény­ha­tó­sá­ga volt, egy­kor a gróf Kál­no­ky csa­lád bir­to­ka. Kas­té­lyuk ma már letűnt korok emlé­két hir­de­ti.

Hazajáró epizódban szerepelt: