Kisbacon

Kisbacon

Uticélok / Erdély
Nehézségi szint:
2/10

Ha Kis­ba­con, akkor Bene­dek Elek, aki­nek e táj­ból ihle­tő­dött, ősi mon­dá­kon ala­pu­ló cso­dá­la­tos mese­vi­lá­gán nem­ze­dé­kek nőt­tek fel. Büsz­ke is a falu nagy szü­löt­té­re, aki­nek 1896-ban épült klasszi­cis­ta udvar­há­za, a híres Mari-lak ma már való­sá­gos zarán­dok­hellyé vált. Az emlék­ház­ban ma is az író leszár­ma­zot­tai élnek.

Hazajáró epizódban szerepelt: