Hazájaró műsorok

Az Erdélyt Bánáttól elválasztó érchegységek indítják útnak azt a két folyót, a Temest és a Bégát, amelyek előbb tisztes távolból kísérik egymást bánáti útjukon, majd a...

Hazájaró műsorok

Ahol a Maros áttörve az erdélyi hegyeken kiér a síkra, ahol ezer esztendeje még Csanád hadakozott Ajtonnyal, ahol Gellértet szentté avatták és II. András királyunkat eltemették, ahol...

Pontok

Temes vármegye egykori központja Temesvár. A város minden szeglete a dicső magyar múltról árulkodik. A belvárost a századfordulón épült szecessziós épületek ékesítik, közöttük is...

Pontok

Elkél Isten segedelme a Vaja nemzetség ősi fészkében, Berekszón is. A templom sírkertjében Vukovics Sebő nyugszik, ha nyugodhat egyáltalán idegenné lett szolgaföldben, egy ilyen...

Pontok

Középkori eredetű település Papd, ami azon kivételes falvak közé tartozik, amelyek nem pusztultak el a török hódoltság alatt. A földbirtokos Csávossy család sarja, báró Csávossy...

Pontok

A Teleki család középkori birtoka Ótelek, amely a török alatt teljesen elpusztult, majd a 18. századi folyószabályozás után újratelepült a Béga mellett. Ótelek ma is döntő...

Pontok

Torontálvásárhely tanulságos helyi legendával büszkélkedhet. Történt ugyanis, hogy amikor 1849-ben a szerbek betörtek a helységbe, a falut felgyújtották, a templomot kifosztották, még...

Pontok

Torontál vármegye régi határőr központja Pancsova. A Temes dunai torkolatát az 1909-ben emelt világítótornyok jelzik. Pancsován Árpád népének letelepedése óta folyamatosan jelen...

Pontok

Az Árpád-korban még a magyar-bizánci határ fontos városa volt Zimony. A török balkáni térhódítása idején újra megnőtt jelentősége, és az első világháború első puskalövése is...