Berekszó

Uticélok / Délvidék / Bánság
Nehézségi szint:
2/10

Elkél Isten sege­del­me a Vaja nem­zet­ség ősi fész­ké­ben, Berek­szón is. A temp­lom sír­kert­jé­ben Vuko­vics Sebő nyug­szik, ha nyu­god­hat egy­ál­ta­lán ide­gen­né lett szol­ga­föld­ben, egy ilyen élet­út­tal a háta mögött. Temes vár­me­gye egy­ko­ri alis­pán­ja az 1848–49-es sza­bad­ság­harc­ban Dél­vi­dék kor­mány­biz­to­sa volt, majd a Sze­me­re kor­mány igaz­ság­ügyi minisz­te­re lett. Vilá­gos után bir­to­ka­it elko­boz­ták, Ang­li­á­ba emig­rált, de a kiegye­zést köve­tő­en haza­tért vissza­ka­pott berek­szói bir­to­ka­i­ra, és itt töl­töt­te éle­te hát­ra­le­vő éve­it.

Hazajáró epizódban szerepelt: