Xantus-völgy

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
3/10

A Xan­tus-völgy­be eresz­ked­ve egy neve­ze­tes tör­té­nel­mi hely­re, egy vér­ál­do­zat­tal járó, de vég­re győ­zel­mes csa­ta hely­szí­né­re érünk.

A Xan­tus-kápol­nát az 1694-es utol­só tatár­be­tö­rés emlé­ké­re állí­tot­ták, ami­kor a szé­ke­lyek győ­ze­del­mes­ked­tek a kutya­fe­jű­ek felett. Szem­ben a Libi­dá­ri-dom­bon állt Xan­tus Keresz­ter király­bí­ró kas­té­lya.

Hazajáró epizódban szerepelt: