Véka-szurdok

Uticélok / Erdély / Hunyad
Nehézségi szint:
4/10

Nem rej­ti véka alá szép­sé­ge­it a Véka-szur­do­ka. Rövid, alig száz méter hosszú, falai sem túl maga­sak, még­is, ha a leg­szebb része­it lát­ni akar­juk, bele kell gázol­nunk az ala­csony víz­ál­lás­nál is leg­alább tér­dig érő patak­ba. Szik­la­fa­la­in sokat sej­tet­nek a maga­sabb víz­ál­lá­sok nyo­mai is.

Hazajáró epizódban szerepelt: