Újtusnád és Nagytusnád

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
2/10

A Tus­ná­di völgy­szo­ros észa­ki kijá­ra­tát őrzi a fes­tett kőka­pu­i­ról is ismert Újtus­nád.

A Cso­mád elő­te­ré­ben, Tus­nád kör­nyé­kén több neve­ze­tes bor­víz­for­rás is van. Az egyik leg­is­mer­tebb, a nagy­tus­ná­di Bagoly vagy Sze­ret­sze­gi bor­víz szén­sa­vas ásvány­vi­ze. És hogy az ember tud­ja, mit is iszik, erre szol­gál a for­rás mel­lett 2005-ben fel­épült Bor­víz­mú­ze­um.

Hazajáró epizódban szerepelt: