Telascica Nemzeti Park és a Mir-tó

Uticélok / Délvidék / Dalmácia
Nehézségi szint:
2/10

A Telas­ci­ca Nem­ze­ti Park fő lát­ni­va­ló­ja a füg­gő­le­ges szik­la­fal, mely­nek tete­jé­ről a vége­lát­ha­tat­lan ten­gert cso­dál­hat­juk meg. Innen alig pár perc sétá­ra talál­juk a Mir-tavat, mely­nek külön­le­ges­sé­ge vizé­nek kivé­te­le­sen magas sótar­tal­ma, amely a tavat táp­lá­ló ten­ge­ri pata­kok­nak köszön­he­tő.

Hazajáró epizódban szerepelt: