Talmács vára

Uticélok / Erdély / Királyföld

Az enyé­sze­té lett a gye­pű­vé­dő bese­nyők ősi tele­pü­lé­se, Tal­mács vára is, ami egy­kor a szo­ros észa­ki bejá­ra­tát őriz­te, Nagy Lajos kirá­lyunk ren­de­le­té­re. Azért érde­mes fel­jön­ni töre­dé­ke­i­hez, szem­be néz­ni a múlt­tal és a Foga­ra­si-hava­sok vagy a Lator masszí­vu­ma­i­val.

Tal­mács­nál folyik bele az Olt­ba a Cód pata­ka.

Hazajáró epizódban szerepelt: