Sószoros

Uticélok / Székelyföld / Marosszék
Nehézségi szint:
3/10

Ter­mé­szet­vé­del­mi terü­let a Sószo­ros. Több tíz­mil­lió évvel ezelőtt a Kár­pá­tok fel­gyű­rő­dé­sé­vel az Erdé­lyi-meden­ce süllyed­ni kez­dett, s a mélye­dé­sé­ben szá­raz­föl­di sós bel­ten­ger ala­kult ki, ami úgy 20 mil­lió évvel ezelőtt kiszá­radt. A kiüle­pe­dett sóré­teg pedig meg­gyű­rő­dött, és muta­tós sóhegy­ként tört a fel­szín­re, ami­ket ma is meg­cso­dál­hat az erre­já­ró.

Hazajáró epizódban szerepelt: