Sepsibükszád

Uticélok / Székelyföld / Háromszék
Nehézségi szint:
2/10

Bük­szád vidé­két régen össze­füg­gő lomb­er­dők borí­tot­ták, a bük­kö­sök adták az alap­ját a helyi üveg­ipar­nak. Aztán a virág­zó üveg­gyár 1918-ban a bevo­nu­ló román csa­pa­tok nyo­mán por­rá égett. De min­den pusz­tí­tó szán­dék­nak ellen­áll­va, Bük­szád ma is él és büsz­kén őrkö­dik Sep­si­szék felett, ami a leg­észa­kibb Olt-men­ti tele­pü­lés is egy­ben.

Hazajáró epizódban szerepelt: