Petrozsény

Uticélok / Erdély / Hunyad
Nehézségi szint:
1/10

A Déli-Kár­pá­tok lába­i­nál, a Pár­ing és a Retyez­át öle­lé­sé­ben fek­szik Pet­ro­zsény. 200 éve itt még egy kicsiny, békés pász­tor­fa­lu állt. Aztán a föld alatt fel­fe­dez­ték a kör­nyék kin­csét, a feke­te­sze­net, amely­nek kiter­me­lés­hez sok-sok ember­re volt szük­ség, így a falu idő­vel a monar­chia hatal­mas ipar­vá­ro­sá­vá duz­zadt.

Hazajáró epizódban szerepelt: