Ördöngős-szoros

Uticélok / Partium / Biharország
Nehézségi szint:
4/10

Az Ördön­gős-szo­ros­ban elő­for­dul, hogy a mész­kő­fa­lak között a patak a tel­jes völ­gyet elfog­lal­ja, így az út hidak­ra kény­sze­rül. A szur­dok leg­va­dabb részén alig 2–3 méter szé­les. Mész­kő­szik­lá­i­ban több mint 70 kisebb-nagyobb bar­lang rej­tő­zik.

Hazajáró epizódban szerepelt: