Öcsém-tető

Öcsém-tető

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
8/10

Az Ördög-hágó felől köze­lít­he­tő meg a Hagy­más főge­rin­cé­nek legen­dás, tar­fe­jű mész­he­gye, az Öcsém-tető. A csú­cson 2010-ben a gyer­gyói hegy­má­szó, Tóth Károly állí­tott 4 méte­res keresz­tet a hegyi­men­tők segít­sé­gé­vel. Az Ecsém után a gerin­cen rob­osz­tus képet mutat az Ördög­ma­lom, mely legen­dá­val is ren­del­ke­zik. E sze­rint egy itt élő pász­tor azzal ijeszt­get­te az ördö­göt, hogy ha nem őrli le a kali­bá­ja mögöt­ti követ, kifüs­tö­li őt a pokol­ból! Sze­gény ördög azóta is csak őrli és őrli a szik­lát, meg­ál­lás nél­kül, míg a pász­tor­nak már se híre se ham­va…

Hazajáró epizódban szerepelt: