Nagyölved

Nehézségi szint:
1/10

Érde­mes betér­ni Nagy­öl­ve­den a Szent Őran­gya­lok tisz­te­le­té­re szen­telt kato­li­kus temp­lom­ba, amely 1735-ben épült.

Itt jár­tunk­kor az újon­nan meg­nyílt táj­há­zá­ba is tér­jünk be.

Hazajáró epizódban szerepelt: