Ménes-patak völgye

Uticélok / Délvidék / Krassó-Szörény
Nehézségi szint:
3/10

Az Ani­nai-hegy­ség és az Almás-hegy­ség között kanyar­gó völgy­ben ter­pesz­ke­dik el a Méne­si víz­tá­ro­zó.

A Ménes-pata­kot egy pom­pás víz­esés is táp­lál­ja. Egy föld alól elő­tö­rő patak jó nyolc méter magas mész­kő­tu­fán cso­rog le, kiala­kít­va a világ egyik leg­szebb és leg­kü­lön­le­ge­sebb víz­esé­sé­nek tar­tott Bigé­ri-zuha­ta­got.

Hazajáró epizódban szerepelt: