Mádai-szoros

Uticélok / Erdély / Hunyad
Nehézségi szint:
3/10

Máda fölött a Gyó­gyi-patak egyik ága pazar hasa­dé­kot vájt ki magá­nak. Nyá­ron, ala­csony víz­ál­lás­nál a patak­me­der­ben gázol­va lehet végig­jár­ni, egy alig 4,5 km hosszú túra kere­té­ben, ahol egy gyö­nyö­rű for­rást is meg­cso­dál­ha­tunk.

Hazajáró epizódban szerepelt: