Légrád

Uticélok / Délvidék / Muravidék
Nehézségi szint:
2/10

Rég volt, de igaz volt, ami­kor még Árpád gye­pű­vé­dő íjá­szai őriz­ték a vidé­ket, Lég­rád a Drá­va bal part­ján, éppen Mura­köz csücs­ké­ben feküdt. Később vára is épült, hogy meg­véd­je Mura­közt a fenye­ge­tő török­től. Azóta sok víz lefolyt a Drá­ván, sőt, egy­szer túl sok is, és a Zrí­nyi csa­lád várát úgy elön­töt­te az árvíz, hogy a Zrí­nyi Mik­lós védet­tebb helyen kel­lett új várat épít­sen. Aztán 1710-ben a folyó fog­ta magát, és úgy dön­tött, új med­ret talál magá­nak, és Lég­rád a Mura­köz­ből a Drá­va jobb part­já­ra került. Van­nak, akik sze­rint nem a ter­mé­szet, hanem maga Zrí­nyi Mik­lós terel­te a folyót Lég­rád túl­ol­da­lá­ra.

Hazajáró epizódban szerepelt: